Мрежова топология в AutoCAD Map 3D (видео)

AutoCAD Map 3D топологичен анализ на мрежи (Network Topology):

  • Създаване на мрежова топология;
  • Посока и съпротивление на елементите на топологията;
  • Най-кратък път между две точки (Shortest Path);
  • Радиално проследяване от точка (Flood Trace).