Civil 3D Event Viewer (Видео)

Кратко видео как се управляват грешките в Civil 3D чрез Event Viewer: