Преходи във Feature Line (Видео)

В Civil 3D задаване на Feature Line преходи по време на създаване, както и след редакция на обекта (чрез Elevation Editor):