Създаване на AutoCAD Map 3D заявки (Видео)

Привързване на DWG файлове с геометрия и обектни данни и извличане на информация чрез заявки в AutoCAD Map 3D: