Tочки в Civil 3D по пикетаж и отстояние (Видео)

Вмъкване на точки в Civil 3D по пикетаж и отстояние спрямо дадена ос и изкарване на репорт за пикетаж и отстояние: