Работа с парцели в Civil 3D (Видео)

Създаване и редакция на парцели и пресмятане на обема на отделните парцели.