Кръгови кръстовища в Civil 3D (Видео)

Проектиране на кръгови кръстовища в Civil 3D. Настройка на нивелетите на осите, които влизат в кръстовището: