Civil 3D – Create Solid from Surface (Видео)

Кратко видео как да направим AutoCAD солидни тела от Civil 3D повърхнини: