Терминология на ролите при Autodesk лицензи

Autodesk обявиха преминаването изцяло към лицензиране с именувани потребители (Transition to Named Users). Този преход ще се осъществи от месец Май 2020 до месец Май 2021, като ще спрат да се предлагат мрежови лицензи и ще остане само системата с именувани потребители, което предполага по-лесно управление и подобряване на сигурността и поддръжката на лицензите.

Тази статия е в помощ на клиентите, за да могат да се ориентират по-лесно в терминологията на основните роли при Autodesk лицензите:

  • Contract Manager – Основното лице за контакт в Autodesk договора за лицензиране (закупуване на даден брой лицензи от дата / до дата – съответно за една или за три години). Един договор може да има само един Contract Manager, като той може да отговаря за няколко договора.
  • Primary Administrator – Може да бъде съответния Contract Manager, но може да бъде и друго лице оторизирано от него, за да управлява един или повече групи от потребители (Team). Основната роля на Primary Administrator е да създава/изтрива потребители, да им присвоява/отнема софтуерни лицензи и да извлича репорти за потребителите.
  • Secondary Administrator – Не е задължителна роля, но могат да бъдат повече от едно лице. Оторизира се от Primary Administrator като негов заместник да управлява потребителите и да присвоява лицензите.
  • Team – Група от потребители, която се управлява от Primary Administrator. Нормално е при по-сложна фирмена структура на клиента да съществуват различни екипи, разделени по локация, отдели или проекти.

Повече информация и видео материали за Autodesk групи и управление на лицензите можете да видите тук