Какво ново в Civil 3D 2021

Autodesk обявиха новата версия Civil 3D 2021, която съдържа редица подобрения при проектиране на тръбни трасета и при обмен на данни с Infraworks 2021.

  • Добавяне на интелигентни трасета за тръби под налягане. При промяна на манипулаторите на отделните елементи, трасето остава свързано и фитингите се променят автоматично на база на съответната геометрия и диаметрите на тръбите. Основно подобрение в Civil 3D 2021 е автоматизирания начин за добавяне и премахване на колена и тройници при срязване и обединение на тръби и при добавяне на странични трасета. Добавена е възможност за създаване на профил по трасето и автоматично задаване на покритие спрямо теренната повърхнина.
  • Значително подобрена е връзката на Civil 3D с Infraworks по отношение на мостови конструкции и коридорни обекти през IMX файловия формат. В Civil 3D 2021 е добавен изцяло нов обект Bridge с нови стилове на представяне на солидната геометрия на моста в план, профил и модел. При промяна на моста в Infraworks и презареждане на IMX файла в Civil 3D 2021, се променя геометрията на моста, като се проследява дали има нови обекти и промени в съществуващите, така че да не се дублира информация при импорт и експорт.