Carlson Промоция с 25% Отстъпка

До 15 Септември Carlson модулите за AutoCAD и AutoCAD Civil 3D за Геодезия и Минно Проектиране имат 25% промоционална отстъпка:

Carlson Survey: 1500 USD 1125 USD (Модул за Геодезия)

Carlson Basic Mining: 1000 USD 750 USD (Модул за Минно проектиране)

Carlson Geology: 2500 USD 1875 USD (Модул за Геология)

Carlson Surface Mining: 2500 USD 1875 USD (Модул за Планиране на минните работи)

Carlson Natural Regrade: 5000 USD 3750 USD (Модул за Рекултивация)