TRANSYT – Оптимизация на трафик мрежи

TRANSYT 16 е мощно средство за създаване на координирани мрежи и оптимизация на светофарни уредби за намаляване на забавянията и задръстванията на трафика. Програмата може да се прилага както за анализ на сложни мрежи, така и за решаване на единични кръстовища.

TRANSYT пресмята PI (Индекс на Представяне) – икономическата цена от забавяне и спиране на трафика. Програмата включва оптимизационни алгоритми за нагласяне на периодите за сигнализация с цел намаляване на PI до минимум и постигане на зелени вълни в трафика. Симулационният модел на TRANSYT осигурява удобно представяне на мрежата при голямо разнообразие от различни сценарии.


• Оценяване на представяне на текущото положение и изследване на бъдещи сценарии;
• Изследване времената на приоритетни превозни средства като автобуси и трамваи;
• Добавяне в модела на отбивки за спирки и пешеходни пътеки;
• Контрол на входящите потоци и изследване на сигналните времена в пикови стойности;
• Управление на оптимизационния процес за коридорните трасета;
• Потребителски оптимизационни функции;
• Подреждане на задачи за анализ и сравняване на варианти;
• Средства за визуализация и анимация на мрежата;
• Потребителски репорти, графики и схеми;
• Таблична редакция на данните и динамичен линк към MS Excel;
• Експорт в PDF и Word формат.

Още информация можете да прочетете на сайта на TRL Software