Курс AutoCAD Civil 3D за Вертикално Планиране 21-23 Май 2018

Курс AutoCAD Civil 3D за Вертикално Планиране

21 Май (Понеделник) – 23 Май (Сряда) 2018

Всеки ден от 10:00 до 14:00

15 Учебни часа

 

1750 София, кв. Полигона, бл.43, вх. А, офис 7

Цена 390 лв с ДДС (За студенти 270 лв с ДДС)

Курсът е предназначен за проектанти, които вече са овладели основни AutoCAD Civil 3D функции за работа с точкови и повърхнинни обекти и искат да разширят знанията си за нуждите на вертикалното планиране, моделиране на повърхнини и обемни пресмятания.

 

ПРОГРАМА:

Вмъкване на условни знаци по кодове от замера;
Свързване на точки в характерни линии;
Създаване на строителни площадки;
Пресмятане и балансиране на обема на площадките;
Моделиране на път в открит рудник;
Създаване на нова кариера от съществуващ терен;
Вертикално планиране на парцел;
Картограма на земните работи;
Проектиране на улица с уширения;
Корекция на ръб настилка в надлъжен профил;
Извличане на трасировъчни данни;
Оформяне на чертежи;