Курс AutoCAD Civil 3D за Минно Проектиране 08-11 Май 2018

Курс AutoCAD Civil 3D за Минно Проектиране

08 Май (Вторник) – 11 Май (Петък) 2018

Всеки ден от 13:00 до 18:00

25 Учебни часа

 

1750 София, кв. Полигона, бл.43, вх. А, офис 7

Цена 390 лв с ДДС (За студенти 270 лв с ДДС)

Това е 25-часов начален курс по AutoCAD Civil 3D, предназначен за Маркшайдери, Геолози и Технолози.

 

След завършване на курса ще можете да:

  • Вмъквате точкови маркшайдерски и геоложки данни;
  • Изграждате повърхнини, пресмятате обеми на изкопи и насипи;
  • Проектирате линейни елементи;
  • Изграждате модели на кариери;

 

ПРОГРАМА:

Интерфейс на AutoCAD Civil 3D;
Свойства и стилове на обектите;
Вмъкване на точкови данни и редактиране;
Описателни ключове;
Създаване и редакция на повърхнини;
Създаване на изодебелини;
Пресмятане на обеми изкоп-насип;
Създаване на профилни линии;
Работа с проектни линии – създаване, редактиране и анализ;
Критерии за създаване на проектни площадки;
Изчисляване на обемите на площадките;
Проектиране на път в рудник;
Проектиране на нова кариера;
Импорти Експорт на Civil 3D данни;