Излезе AutoCAD 2018.1 и AutoCAD LT 2018.1 Update

От Autodesk обявиха излизането на AutoCAD 2018.1 и AutoCAD LT 2018.1 Update.

Ето някои от новостите:

  • Можете да включите опцията Highlight New Features от Help менюто и да виждате кои са новите функции във Вашия AutoCAD.
  • Разполагане на изгледи (Named Viewports) от галерия директно в хартиеното пространство.
  • Подобрения в Layer Manager показват дали има презаписвания в тяхната дефиниция с възможност да се върнат първоначалните настройки.
  • Подобрена е 3D навигацията за визуалните стилове Wireframe, Realistic и Shaded в зависимост от сложността на модела. Най-добре се вижда при използване на команди 3DORBIT, ZOOM, PAN и VSCURRENT.
  • Подобрена поддръжка на монитори с висока разделителна способност.
  • При проверка на стандартите (Standards Checking) се включват вече и потребителски свойства.

Повече Информация