Курс по Civil Site Design 29-31 Август 2017

КАД Пойнт организира курс по Civil Site Design за Пътно проектиране от 29 Август (Вторник) – 31 Август (Четвъртък) 2017 от 09:00 до 13:00 часа в София.

Курсът е с продължителност 15 учебни часа.

Цена: 390 лв с ДДС, за студенти – 270 лв с ДДС;

Адрес на курса

Ако желаете да се запишете или да получите допълнителна информация, потърсете ни на телефон 02/9833001 или 088/9240051.

Базовият курс по Civil Site Design (преди Advanced Road Design) е насочен към пътните проектанти за:

 • Създаване модел на пътя;
 • Изграждане на кръстовища;
 • Рехабилитация на пътища;
 • Създаване на цялостна проектна документация;

ПРОГРАМА:

 • Начални настройки на Civil Site Design;
 • Създаване на нивелетата;
 • Импорт и Експорт на нивелета;
 • Създаване и редактиране на типов напречен профил;
 • Пътни платна, бордюри, откоси;
 • Функции за рехабилитация на пътно платно;
 • Прилагане на уширения и надвишения;
 • Изграждане на автоматични кръстовища;
 • Промяна на бордюрните линии и нивелета;
 • Създаване на кръгово кръстовище;
 • Промяна на проектния модел;
 • Стилове за разпечатване;
 • Пресмятане на обеми;
 • Извличане на координати в план и файл.