Курс по AutoCAD Civil 3D 08-11 Август 2017

КАД Пойнт организира курс по AutoCAD Civil 3D  за Геодезия и Пътно проектиране от 08 Август (Вторник) – 11 Август (Петък) 2017 от 09:00 до 14:00 часа в София. Курсът е с продължителност 25 учебни часа.

Цената на курса e 390 лв. с ДДС.

Адрес на курса

Ако желаете да се запишете или да получите допълнителна информация, потърсете ни на телефон 02/9833001 или 088/9240051.

Курсът по AutoCAD Civil 3D има за цел да запознае проектантите с основните функции на програмата за:

 • Вмъкване на точки;
 • Създаване и редактиране на повърхнини;
 • Пресмятане на обеми;
 • Проектиране на линейни обекти в план, профил и сечение;
 • Проектиране на площни елементи;

ПРОГРАМА:

 • Вмъкване на точки, точкови групи, стилове;
 • Създаване и редактиране на повърхнини от точкови и линейни обекти;
 • Анализиране на повърхнини;
 • Промяна на повърхнинни стилове;
 • Изчисляване на обеми;
 • Парцелни обекти, стилове;
 • Създаване на оси, редакция и управление на стиловете;
 • Прокарване на профили;
 • Дефиниране на типови профили;
 • Създаване и редакция на пътен коридор;
 • Изчертаване на напречни сечения;
 • Пресмятане на обемите на пътните настилки и изкопите и насипите;
 • Задаване на критерии за Вертикално Планиране;
 • Създаване и балансиране на площадки;
 • Импорт и Експорт на AutoCAD Civil 3D данни;