Курс по AutoCAD Civil 3D за Вертикално Планиране 10-12 Май

КАД Пойнт организира курс по AutoCAD Civil 3D  зза Вертикално Планиране от 10 Май (Вторник) – 10 Май (Четвъртък) 2017 от 09:00 до 13:00 часа в София. Курсът е с продължителност 15 учебни часа.

 

Цената на курса e 390 лв. с ДДС.

Адрес на курса

 

Курсът е предназначен за проектанти, които вече са овладели основни AutoCAD Civil 3D функции за работа с точкови и повърхнинни обекти и искат да разширят знанията си за нуждите на вертикалното планиране, моделиране на повърхнини и обемни пресмятания. AutoCAD Civil 3D курсът е практично насочен към решаване на редица задачи в учебни и действителни проекти за Вертикално Планиране.

 • Вмъкване на условни знаци по кодове от замера;
 • Свързване на точки в характерни линии;
 • Създаване на строителни площадки;
 • Пресмятане и балансиране на обема на площадките;
 • Моделиране на път в открит рудник;
 • Създаване на нова кариера от съществуващ терен;
 • Вертикално планиране на парцел;
 • Картограма на земните работи;
 • Проектиране на улица с уширения;
 • Корекция на ръб настилка в надлъжен профил;
 • Извличане на трасировъчни данни;
 • Оформяне на чертежи;