Курс по AutoCAD Civil 3D 07-10 Февруари 2017

КАД Пойнт организира курс по AutoCAD Civil 3D  за Геодезия и Пътно проектиране от 07 Февруари (Вторник) – 10 Февруари (Петък) 2017 от 09:00 до 14:00 часа в София. Курсът е с продължителност 25 учебни часа.

Цената на курса e 390 лв. с ДДС.

Адрес на курса

Курсът по AutoCAD Civil 3D има за цел да запознае проектантите с основните функции на програмата за работа с точкови, линейни и повърхнинни обекти, пресмятане на обеми и др. Курсът е насочен към специалностите Геодезия и Пътно проектиране.

Ако желаете да се запишете или да получите допълнителна информация, потърсете ни на телефон 02/9833001 или 088/9240051.