Курс по AutoCAD Civil 3D 14-18 Ноември 2016

КАД Пойнт организира курс по AutoCAD Civil 3D  за Геодезия и Пътно проектиране от 14 Ноември (Понеделник) – 18 Ноември (Петък) 2016 от 14:00 до 18:00 часа в София. Курсът е с продължителност 25 учебни часа.

Цената на курса e 390 лв. с ДДС.

Адрес на курса

Курсът по AutoCAD Civil 3D има за цел да запознае проектантите с основните функции на програмата за работа с точкови, линейни и повърхнинни обекти, пресмятане на обеми и др. Курсът е насочен към специалностите Геодезия и Пътно проектиране.

Ако желаете да се запишете или да получите допълнителна информация, потърсете ни на телефон 02/9833001 или 088/9240051.